ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -6 เม.ย. 2557  รองผู้อำนวยการฝ่าย ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -6 เม.ย. 2557  รองผู้อำนวยการฝ่าย ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13212 หรือ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่าย ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ การป้องกันทุจริต และข้อผิดพลาด

จัดทำแนวทาง แผนงาน วิเคราะห์การทำธุรกรรม และตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

ควบคุมดูแล เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย(Detective) พร้อมแจ้งเตือน (Notify Alert) รายการทางการเงิน (Financial Transaction) และไม่ใช่รายการทางการเงิน (Non-Financial Transaction)

ตรวจสอบการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยง การทุจริต และข้อผิดพลาด ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในการทำธุรกรรมทุกประเภทของธนาคาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น         

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบค้น(Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก Database และเอกสารมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การคัดเลือก

            ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

             ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments