ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -28 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,นิติกร,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -28 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,นิติกร,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13205 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,นิติกร,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 16,360-21,420
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,นครศรีธรรมราช,เพชรบุรี,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี ค่าจ้าง 16,360 บาท

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัญชีกลางของมหาวิทยาลัย บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา สำนักวิชาการ 2 อัตรา และกองแผนงาน 1 อัตรา) จำนวน 3 อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา (สำนักทะเบียนและวัดผล) จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (สำนักคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
 5. บรรณารักษ์ (สำนักบรรณสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
 6. นิติกร (กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ระดับปริญญาดท ค่าจ้าง 21,420 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. นักวิชาการศึกษา (สำนักวิชาการ)  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา (สำนักทะเบียนและวัดผล) จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน)  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา / พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

 • นักวิชาการศึกษา (ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช และ ศวน.มสธ.เพชรบุรี) จำนวน 2 อัตรา ระดับปริญญาตรี ค่าจ้าง 16,360 บาท
 • นักวิชาการศึกษา (ศวน.มสธ.ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาโท ค่าจ้าง 21,420 บาท

สมัครงาน ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช งานราชการ นนทบุรี,นครศรีธรรมราช,เพชรบุรี,ลำปาง ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช รับสมัคร สอบ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 2557 สอบ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 57 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช :สมัครด้วยตนเอง  

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (งดรับสมัครวันที่ 17-19 มี.ค.57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 03 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments