มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มี.ค. -10 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มี.ค. -10 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13093 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มี.ค. – 10 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่าางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียนเอกสารคำสั่งงานพิธีการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียน สแกนเอกสารสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้คณะวิชาหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางเอกสารและทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

(3) จัดทำทะเบียนคุมเรื่องหนังสือส่งออกภายนอก ทะเบียนคุมเรื่องที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและตั้งแฟ้มเพื่อเก็บเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ ภายในงานสารบรรณ

(5) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การลงรับเอกสาร ร่างโต้ตอบและพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร

(6) ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

สมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 สอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 57 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร :สมัครด้วยตนเอง  

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments