ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 มี.ค. 2557  ช่างเทคนิค,ช่างศิลป์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 มี.ค. 2557  ช่างเทคนิค,ช่างศิลป์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13086 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเครื่องกล ด้านไฟฟ้ากำลัง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมการใช้งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลัง และแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบประกอบอาคาร
๒. ตรวจบำรุงรักษาดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำที่รับมาจากไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับงานต่าง ๆ ของอาคาร
๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำภายในอาคาร ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน ) – ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติข้างต้น
วิธีการประเมิน : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ ( ๑๐๐ คะแนน ) – พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่น ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างศิลป์

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการพิมพ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์คณะและหน่วยงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
๒. ดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ สื่อวีดีทัศน์และมัลติมีเดีย
๓. บันทึกภาพวีดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๔. ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ทางระบบทีวีของมหาวิทยาลัย
๕. ผลิตสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๖. ถ่ายภาพงานลงนามความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน) – ออกแบบโปสเตอร์แนะนำมหาวิทยาลัย – การถ่ายภาพ
วิธีการประเมิน : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน) – พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานราชการ กรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร สอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2557 สอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 57 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments