งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13056 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 57
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ๑. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
 2. ๒. งานจัดทำเอกสารการประชุม และประสานงาน
 3. ๓. งานสารบรรณ บันทึกข้อมูล และงานอำนวยการต่าง ๆ
 4. ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการ


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเชื่อม)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างเชื่อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างก่อสร้าง)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
 • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
 • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
 • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาประกอบอาหารไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ

๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการตีความและวินิจฉัยข้อกฎหมาย
 • การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และ ระเบียบวินัยของส่วนราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2. รวบรวมนโยบาย หลักการปฏิบัติราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานและอำนวยความสะดวก ติดตามข้อสั่งการตามนโยบาย จัดทำข้อมูล ดำเนินการจัดประชุม และจัดเตรียมงานพิธีต่าง ๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คำของบประมาณรายจ่าย แผนงาน โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
 3. ประสานงานทางวิชาการ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างซ่อมรถยนต์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ และต้องผ่านการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่ใกล้เคียง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง
 2. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรการฝึก เอกสารประกอบการฝึกให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (นวดแผนไทย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขานวดแผนไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ
 2. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรการฝึก เอกสารประกอบการฝึกให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการดูแล รักษา และซ่อมบำรุง
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2557 สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :สมัครด้วยตนเอง  

กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ไฟล์ 2 :เอกสารแนบท้าายประกาศรับสมัคร.pdf
ไฟล์ 3 :ใบสมัครพนักงานราชการ.doc

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments