กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ 4 -11 มี.ค. 2557  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ 4 -11 มี.ค. 2557  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12908 หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 11 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้วยสำนักพัฒนาการถ่ายอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางบุคลากร ทางบริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนด ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำแผนการฝึกอบรม
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Powerpoint

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– ทักษะ

1. การคิดวิเคราะห์ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 4. การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครด้วยตนเอง  

กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 3) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2579 3831

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: 20 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments