สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบ 11 -24 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบ 11 -24 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12895 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-20,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 24 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรากชารประเภททั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรีด้านบัญชี ด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนและงานบันทึกลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดัรับมอบหมาย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโบายและการวางแผน เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • จัดทำผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัิตการ/โครกงารตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  • ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และวิจัยประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อนำข้อมูลมาสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2557 สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 57 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :สมัครด้วยตนเอง  

ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments