งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ –  งานพัฒนาร้านค้าสมาชิกรับบัตร ฝ่ายผลิตภัณฑ์บัตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ –  งานพัฒนาร้านค้าสมาชิกรับบัตร ฝ่ายผลิตภัณฑ์บัตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12885 หรือ
ตำแหน่ง: งานพัฒนาร้านค้าสมาชิกรับบัตร ฝ่ายผลิตภัณฑ์บัตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านร้านค้าสมาชิก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และดูแลการวางโครงสร้างระบบการให้บริการผ่านร้านค้าสมาชิก (Acquirer) และระบบงานร้านค้าสมาชิก เครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (EDC) E-Commerce รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติผลิตภัณฑ์จากธนาคาร

รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลด้านร้านค้าสมาชิก เพื่อวางโครงสร้างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านร้านค้าสมาชิก (Acquirer)และระบบงานร้านค้าสมาชิก เครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (EDC) E-Commerce ให้สอดคล้องกับการออกผลิตภัณฑ์บัตรและนโยบายของธนาคาร และทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
จัดทำ Specification & Requirement พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน IT Process และนำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Committee) ตลอดจนคณะกรรมการต่างๆ ตามขั้นตอนการออกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดำเนินการด้านการวางแผนการทดสอบ พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test : UAT) ตรวจสอบและตรวจรับระบบงาน(User Sign Off) พร้อมกำหนดแผนการนำระบบออกใช้งาน (Implement)
ดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์บัตรเป็นอย่างดี
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

การคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments