ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12883 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่าย ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการอื่นๆ
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
วางแผนและดำเนินการด้านการตลาด สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการทุกประเภทของธนาคารให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสินเชื่อ เพื่ออำนวยสินเชื่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร
ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินฝากหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ และด้านการบริหารหนี้ NPLs
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
สามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัครและการคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments