ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครสอบ 24 ก.พ. -30 ธ.ค. 2557  ลูกจ้างปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครสอบ 24 ก.พ. -30 ธ.ค. 2557  ลูกจ้างปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12869 หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 30 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร ,นิติศาสตร์ ,คอมพิวเตอร์ ,สถิติ ,บริหารความเสี่ยง ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร ,นิติศาสตร์ ,คอมพิวเตอร์ ,สถิติ ,บริหารความเสี่ยง
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน 2557 สอบ ธนาคารออมสิน 57 ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ธนาคารออมสิน :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments