สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเปิดรับสมัครสอบ 26 ก.พ. -20 มี.ค. 2557  จ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย),เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,หัวหน้างานพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเปิดรับสมัครสอบ 26 ก.พ. -20 มี.ค. 2557  จ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย),เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,หัวหน้างานพัสดุ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12866 หรือ
ตำแหน่ง: จ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย),เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,หัวหน้างานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.พ. – 20 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล(ทั่วไป) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จานวน ๘ ตาแหน่ง ๑๒ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน จำนวน ๑ อัตรา (สำนักงานภาคตะวันตก)
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน ๓ อัตรา (สำนักงานภาคกลาง / สำนักงานภาคตะวันตก / สำนักงานภาคตะวันออก)
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นโยบายและประชากรศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๑ อัตรา
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา(สำนักงานภาคกลาง / สำนักงานภาคตะวันตก)
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน ๑ อัตรา
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้างานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การเงิน การตลาด เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2557 สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 57 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :สมัครด้วยตนเอง  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 05 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 18 เม.ย. 2557

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments