กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -14 มี.ค. 2557  พนักงานสำรวจข้อมูล


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -14 มี.ค. 2557  พนักงานสำรวจข้อมูล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12827 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,900
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2)

ด้วยจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี

คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือที่ทางราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัิตงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน การแยกประเภทและเก็บรักษาเอกสาร การคัดลอกรายการต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นต้น การประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติสำหรับสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน และประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลประเมินราคาทุนทรัพย์ประเภทต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ด้วยระบบดิจิตอล การจัดรูปแบบและพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่างๆ ตามที่กำหนด การบำรุงดูและรักษาวัสดุครุำัณฑ์ การใช้เครื่องพิมพ์ การเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหาและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ ชลบุรี กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ :สมัครด้วยตนเอง  

สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถนนมนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments