สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 3 -21 มี.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 3 -21 มี.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12769 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 21 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

อัตราเงินเดือน : 0 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวช.

– ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1.2 นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา

วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน

๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

๒) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

๓) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

1.4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,50๐ บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

๒) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ

๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

– ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน

(๑๐๐ คะแนน) และการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)

– ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ

ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนการสอบ สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2557 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments