งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12715 หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้จัดการบริหาร ส่วนระบบองค์ความรู้ภายในองค์กร
– 1 อัตรา positions

 • รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล ควบคุมส่วนงานระบบองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management)
 • วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน ให้เกิดระบบองค์ความรู้ภายในองค์กร
 • มีความรู้เรื่องระบบ E-Learning
 • สนับสนุนให้องค์กรมีวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ จนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ไม่ต่ำ 5 ปี หากผ่านงานจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานในระดับบริหารงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระบบ E-learning เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะการนำเสนอและให้คำปรึกษาแนะนำกับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

Apply Now


เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– 1 อัตรา positions

Responsibilities:

 • วางแผนพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งองค์กรรายตำแหน่ง (Training Roadmap) และเป็นรายบุคคล (Individual Career Development Plan : IDP) ให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่
 • พิจารณาจัดทำ กำหนดหลักสูตรตามนโยบายมาตรฐานในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรวิชาการธนาคารในแต่ละระดับรวมถึงการจัดทำเอกสาร คู่มือการสอนเอกสารค้นคว้าอ้างอิง และเผยแพร่อย่างอย่างเนื่อง
 • จัดทำและนำระบบ Competency ไปใช้กับประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ไม่ต่ำ 1-2 ปี หากผ่านงานจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำกับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

Apply Now

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / เจ้าหน้าที่วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ สาขาจันทบุรี และสาขาราชบุรี
– 2 อัตรา positions

Apply Now


เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ส่วนงานนิติกรรมสัญญาสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SMEs
– 2 อัตรา positions

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน
Apply Now


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำสาขาสุรินทร์ และสาขาบุรีรัมย์
– 2 อัตรา positions
[05:02:2014] Responsibilities:

งานธุรกิจและการตลาด

 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
 • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
 • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา

งานบริการลูกค้า

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน,บริการเงินโอนและเรียกเก็บในประเทศ,บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท,กาบริหารเงินสด,การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์,แคชเชียร์เช็ค
 • นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

Qualifications:
คุณสมบัติ

 • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้าหรือการตลาด 0- 3 ปี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

Apply Now

สมัครงาน ธนาคารอิสลาม งานราชการ ธนาคารอิสลาม รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลาม 2557 สอบ ธนาคารอิสลาม 57 ธนาคารอิสลาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลาม :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments