อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ [ ] 13 -25 ก.พ. 2557  พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

"อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ [ ] 13 -25 ก.พ. 2557  พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12710 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 5,340-8,340
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 25 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ องค์การบริหารส่วนนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง รวม 81 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 2. ผู้ช่วยนิติกร
 3. ผู้ช่วยบุคลากร
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 9. ผู้ช่ยพยาบาลวิชาชีพ
 10. ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 11. ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 12. ผู้ช่วยครู เอก ปฐมวัย ดนตรีสากล ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ คหกรรม แนะแนว ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม อังกฤษ ดนตรีคีตป์ไทยศึกษา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 16. ผู้ช่วยนายชา่งโยธา
 17. ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
 18. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 19. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 20. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 21. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 22. ผู้ช่วยชีวิตคน
 23. พนักงานขับรถยนต์
 24. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
 25. พนักงานขับรถยนต์มินิบัส
 26. พนักงานขับเรื่องจักรกลขนาดหนัก
 27. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 28. คนงานประจำสนามกีฬา จ.ระยอง
 29. นักการ
 30. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

สมัครงาน อบจ.ระยอง งานราชการ ระยอง อบจ.ระยอง รับสมัคร สอบ อบจ.ระยอง 2557 สอบ อบจ.ระยอง 57 อบจ.ระยอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  อบจ.ระยอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments