กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -24 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -24 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12703 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 24 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือได้เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. เขียนโปรแกรมคำสั่งโดยละเอียด ให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมคำสั่ง และติดตั้งโปรแกรมคำสั่งสำหรับใช้งาน

3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

คุณสมบัติส่วนบุคคล(บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ และการแก้ไขปัญหา ฯลฯ)

วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments