กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12702 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานสัญญาต่างๆ งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดรายงานการประชุม การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป การเวียนหนังสือ ระเบียบคำสั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมติของที่ประชุม ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำอหน่ง – ความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ – ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ – ประสบการณืทำงานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : ข้อเขียนและสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ – Microsoft Word – Microsoft Excel
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ ประจวบฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 05 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments