กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12650 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประจำปี ๒๕๕๗

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒. อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒)

๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑ Flute/Piccolo

๓.๒ Bb Clarinet

๓.๓ Alto Saxophone

๓.๔ Tenor Saxophone

๓.๕ Trumpet หน้า 1 หน้า 2

๓.๖ Trombone

๓.๗ Euphonium

๓.๘ Tuba

๓.๙ Percussion (Timpani Snare drum Xylophone)
 

สมัครงาน กองดุริยางค์ทหารอากาศ งานราชการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ รับสมัคร สอบ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2557 สอบ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 57 กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองดุริยางค์ทหารอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ ในราคาชุดละ ๘๐.- บาท (แปดสิบบาทถ้วน) หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน ๑๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง ๑๐๒๑๑ ในนาม นาวาอากาศตรี สุกฤษฏิ์ อัญบุตร ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๐, ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๒ ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments