กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบ [ ] บัดนี้ -13 มี.ค. 2557  อาสาสมัครทหารพราน


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบ [ ] บัดนี้ -13 มี.ค. 2557  อาสาสมัครทหารพราน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12649 หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมทหารพรานที่ 47 ประกาศกำหนดการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร – เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย ติดต่อสอบถามการสมัคร 0808730741

เริ่มรายงานตัว กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา 07.00 น.

เริ่มการคัดตัว 08.00 น.

การคัดตัวประกอบด้วย

  • 1. ตรวจร่างการ
  • 2. ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่ง 2 นาที
  • 3.สอบสัมภาษณ์

**ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็นอาสาสมัครทหารพรานในวันคัดตัว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สาเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจา เลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคา พิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

 

สมัครงาน กรมทหารพรานที่ 47 งานราชการ ยะลา กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัคร สอบ กรมทหารพรานที่ 47 2557 สอบ กรมทหารพรานที่ 47 57 กรมทหารพรานที่ 47 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กรมทหารพรานที่ 47 :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 13 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments