ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12622 หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายนิติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใหม่ รวมทั้งคำพิพากษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานของธนาคาร
 • ร่วมพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหางานด้านกฎหมาย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา และการตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายของธนาคาร
 • มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา งานที่ปรึกษากฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานกฎหมายด้านธนาคาร และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และคุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Chrome 4.0 ขึ้นไป Firefox 3.5 ขึ้นไป Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Safari 4.0 ขึ้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments