ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12609 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 16,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.พ. – 03 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ.2554 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปคกรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 และ คำสั่งสำนักงานศาลปคกรองที่ 372/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครอง อุบลราชธานี อัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสารเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ อุบลราชธานี ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045319600-4 ต่อ 207

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments