ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12604 หรือ


ตามข่าวที่คุรุสภาปรับเกณฑ์การขอ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่เปลี่ยนจากเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนเป็นทุกสาขา แต่แม้ว่าหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว จะไม่สามารถใช้แทน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วยก็ตาม แต่ก็อาจจะเป็นหนทางที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จากเดิมหากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่านั้นหากเลือกการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูแทนการเรียน ป.บัณฑิต จากเสียงลือที่ค่อนข้างหนาหูเมื่อปีก่อนๆ ว่าการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่ในตอนนั้นมีเพียง 9 มาตรฐาน..ยากมาก มาบัดนี้เพิ่มเป็น 11 มาตรฐาน คงต้องไปทดสอบด้วยตนเองดู แต่สอบผ่านทั้ง 11 มาตรฐานก็จะได้เพียงใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จนกว่าจะได้ฝึกสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปี จึงจะสามารถยื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แต่กรณีที่ขอใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้สามารถสอนในโรงเรียน และระหว่างนั้นก็เรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลา 1 ปี ก็สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยเนื่องจากผ่านการฝึกสอนครบ 1 ปีพอดี ในช่วงระยะเวลาที่เรียน ป.บัณฑิต หรือเรียนเพิ่มสาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา

สรุปลำดับขั้นตอนกันอีกครั้ง

ทางเลือกที่ 1

  1. สอบมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐาน หรือ เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  2. ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3. ฝึกสอนในโรงเรียน 1 ปี
  4. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทางเลือกที่ 2

  1. ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  2. สอนในโรงเรียน+เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เกี่ยวกับสายครูผมก็ไม่ชำนาญนักหากผิดพลาดประการใดรบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

57 คุรุสภา เปิดสอคุรุสภา 2557, คุรุสภา 57, ตั๋วครู, ใบอนุญาตชั่วคราว, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน,มาตรฐานวิชาชีพครู


ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments