ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 27 ม.ค. -10 ก.พ. 2557  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 27 ม.ค. -10 ก.พ. 2557  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12583 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 10 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร และการให้บริการข้อสนเทศ การวิเคระาห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ งานด้านการริเริ่ม พัฒนา หรือ ปรับปรุง ระบบงานต่างๆ กำหนดคุณสมบัติและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ด้านระบบงานโปรแกรม SAP (System Application and Products in Data Processing)

สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (นับถึงวันที่สมัคร) ต้องมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป

ผู้สมัครต้องมีประสบการณืการทำงานทางด้านใดด้านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 ปี ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

งานในตำแหน่งผู้บริหารงานโครงการระบบงานของโปรแกรม SAP

งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบงานของโปรแกรม SAP

ประสบการณ์ Configuration ด้าน Fl, CO ของระบบงานของโปรแกรม SAP

หากมีประสบการณ์ด้านการบริาหรงานของระบบงาน HRIS หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการาาสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (นับถึงวันที่สมัคร) ต้องมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 ปี ดังนี้

งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานด้านการบริหารระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานด้านการจัดทำโครงสร้างและวางแผนเครือข่ายสื่อสาร

งานด้านการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานด้านมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานด้านการบริหารตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

หากมีประสบการณ์ จากสถาบันการเงิน หรือได้รับใบรับรอง CISSP CISA CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557 สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments