ไม่มีหมวดหมู่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] – –  งานติดตั้งเครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (เครื่อง EDC และเครื่องให้บริการต่างๆ)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] – –  งานติดตั้งเครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (เครื่อง EDC และเครื่องให้บริการต่างๆ)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12556 หรือ
ตำแหน่ง: งานติดตั้งเครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (เครื่อง EDC และเครื่องให้บริการต่างๆ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานติดตั้งเครื่องบริการร้านค้าสมาชิก (เครื่อง EDC และเครื่องให้บริการต่างๆ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมกำหนดแผนการ Implement และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง EDC และ Kiosk ร่วมเป็นคณะทำงานในการ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาการใช้บริการ ปัญหาระบบงาน เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุง หรือการจัดซื้อครั้ง ต่อไป รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการติดตั้ง ซ่อมแซม และติดตาม ดูแลเครื่อง EDC และ Kiosk ให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์บัตร
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป Firefox Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments