ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] —  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] —  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12555 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบดูแล จัดการช่องทางสื่อ Social Network ของธนาคาร
วางแผนจัดทำกลยุทธ์ กิจกรรมการตลาดผ่านสื่อ Social Network ของธนาคารเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์/บริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านนิเทศศิลป์ ครุศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้าน Social Media อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานได้ด้วยตนเอง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการทำงานด้านสื่อ Social Online/Digital Media รักการทำกิจกรรมและการท่องเที่ยว
  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเบื้องต้นด้วย Program Photoshop, Illustrator
  • มีความรู้ในเรื่องธุรกิจธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป Firefox Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments