กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12554 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

————————————–

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด

สมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 656/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าตอบแทน

1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท

1.3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

2.1 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ

2.4 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ ราชบุรี กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments