สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2557  เศรษฐกรปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2557  เศรษฐกรปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12524/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 17 ก.พ. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดวุฒิ : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ตลาดทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
2. ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2557 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments