ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -26 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้,เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคารชุมชน


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -26 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้,เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคารชุมชน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12507/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้,เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคารชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ดูแลและพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และนโยบายของธนาคาร
เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร ในด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกหนี้
พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำรายงานการเร่งรัดหนี้และการสืบทรัพย์ในความรับผิดชอบ
รวบรวมและจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน สารบรรณ และงบประมาณ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป / Firefox / Chrome

กรอกใบสมัคร*

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments