การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -21 ม.ค. 2557  วิศวกร ระดับ 4


ฝากประชาสัมพันธ์

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -21 ม.ค. 2557  วิศวกร ระดับ 4"

ลิงค์: https://iqepi.com/12471/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 4
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 12,690-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง/วิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมขนส่ง โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท(อัตราเงินเดือน 12,690 บาท) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาให้เงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3 ปี (ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท)
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงัวนเริ่มเปิดรับสมัคร
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธาที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
  • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

สมัครงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 57 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments