ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -19 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตรา ทั่วประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -19 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตรา ทั่วประเทศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12470/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตรา ทั่วประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (customer portfolio) และการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เตรียมการสำหรับการขายภายนอกสาขาและภายในสาขาของผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ รวมทั้งจัดทำกระบวนการสินเชื่อทางธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายการดำเนิน ธุรกิจของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
 • เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 27 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีบุคลิกดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

กำหนดการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ทาง www.ktb.co.th

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
 2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Chrome

ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัครสอบแต่ละสาขา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตปทุมธานี เขตธัญบุรี)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตราชวงศ์ เขตสวนมะลิ เขตสาทร เขตสามยอด เขตสุรวงศ์)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตอ้อมน้อย เขตบางบอน)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตพระปิ่นเกล้า เขตหนองแขม)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสมุทรสงคราม และในเขตพื้นที่พุทธมณฑล
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดนครปฐม
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดกาญจนบุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตลาดพร้าว เขตรามอินทรา)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตพัฒนาการ เขตคันนายาว)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตเอกมัย เขตบางนา)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสมุทรปราการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตราชเทวี เขตจตุจักร เขตลาดปลาเค้า)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (สังกัดเขตแจ้งวัฒนะ เขตวงศ์สว่าง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดนนทบุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดชลบุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดอยุธยา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสระบุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดราชบุรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดนครราชสีมา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดชัยภูมิ
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดขอนแก่น
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดระยอง
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดเชียงราย
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสุรินทร์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดภูเก็ต
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดพิษณุโลก
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดนครสวรรค์
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในเขตพื้นที่เขตหาดใหญ่ 
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดยะลา
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ สาขาในจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments