ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  ฝ่ายบริการตลาดทุน


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  ฝ่ายบริการตลาดทุน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12468/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายบริการตลาดทุน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ร่วมวางแผนกลยุทธ์และแนวทางด้านบริการตลาดทุน
บริหารภาพรวมของการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) การดูแลผลประโยชน์ (Trustee) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registrar) และการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Representative)
ดูแลการจัดเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างๆ ของลูกค้า ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Fund Supervisor) และการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับ
ดูแลงานด้านนายทะเบียนสำหรับการออกหลักทรัพย์โดยทั่วไป และหลักทรัพย์ของธนาคาร รวมทั้งดูแลด้านนายทะเบียนให้แก่สมาชิกกองทุน
ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 22 ม.ค.57

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการ ใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments