ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12464/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติดังนี้

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและผลิตภัณฑ์และธุรกิจธนาคาร
  • มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล
  • มีทักษะในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม SAS Code อย่างน้อย 1 ปี
  • หากมีความสามารถหรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน CRM ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ FMCG
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจำลองทางสถิติ หรือการทำ Data Mining

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments