ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  Credit Analyst Small-SME (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  Credit Analyst Small-SME (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม)"

ลิงค์: https://iqepi.com/12461/ หรือ
ตำแหน่ง: Credit Analyst Small-SME (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


Credit Analyst Small-SME (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลั่นกรองเรื่องที่เสนอขอสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและระเบียบว่าด้วยการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
พิจารณา ตรวจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ใช้เครื่องมือที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ธนาคารกำหนด
ประสานงานกับสาขาในการพิจารณาวิเคราะห์สินชื่อ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (Small SME) อย่างน้อย 3 ปี
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
มีความเข้าใจพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการธนาคาร
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

การรับสมัครและการคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments