สพพ. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน


ฝากประชาสัมพันธ์

"สพพ. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12451/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (System Support)
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (System Maintenance)
 • วางแผน ดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงข้อมูลและดูแลรักษาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
 • ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการใช้งานสารสนเทศ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลเครื่องแม่ข่าย การดูแลวัสวดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • ในกรณีเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร จบการเรียนรักษาดินแดนหรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือโดนไล่ออกและไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์และทักษะในการทำงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 7 ปี นับแต่ปีที่จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการทำงาน
 • หากมีวุฒิบัตร CIA, CISA, CPA หรือ CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาทีมงานตรวจสอบภายในได้ สามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • เพศชาย จะต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

สมัครงาน สพพ. งานราชการ กรุงเทพ สพพ. รับสมัคร สอบ สพพ. 2557 สอบ สพพ. 57 สพพ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สพพ. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

DownLoad ใบสมัครคลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 02-617-7676 ต่อ 502 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 02-617-7676 ต่อ 501

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments