Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โอน/ย้าย –  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โอน/ย้าย –  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12435/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: โอน/ย้าย –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ

มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 37

ฝ่ายคลัง สำนักบริหาร (ปฏิบัติงานกองคลัง) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้ขอโอนดังนี้

1. เพศหญิง

2. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านบัญชี 3 – 5 ปี

5.มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ทั้งนี้ ผู้ขอโอนสามารถยื่นหนังสือขอโอนได้ด้วยตนเอง พร้อมด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. ก.พ. 7

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล

ยื่นที่ ชั้น 5 อาคาร 5 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2808 และ 0 2590 1640

 

อนึ่ง หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้แล้ว ถือว่าสิ้นสุดการรับโอนตำแหน่งนี้

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ กรุงเทพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัคร สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2557 สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 57 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments