ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนบริการอาคาร,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม (ฝ่ายอำนวยการ),เจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยและขนส่ง,ลูกจ้าง


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนบริการอาคาร,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม (ฝ่ายอำนวยการ),เจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยและขนส่ง,ลูกจ้าง”

ลิงค์: https://iqepi.com/12407/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่วนบริการอาคาร,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม (ฝ่ายอำนวยการ),เจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยและขนส่ง,ลูกจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครพนักงาน 071/2556 เจ้าหน้าที่ส่วนบริการอาคาร เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม เจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยและขนส่ง และลูกจ้างฝ่ายสื่อสารองค์กร

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณวุฒิ และสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะในตำแหน่ง (สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว)

 • เจ้าหน้าที่ส่วนบริการอาคาร (ฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
  จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาบริการอาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา
  จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขา กฎหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยและขนส่ง (ฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
  จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ลูกจ้าง (ฝ่ายสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
  จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ งานราชการ กรุงเทพ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร สอบ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 2557 สอบ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 57 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์

 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษณ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
 • E-mail ส่งใบสมัครได้ที่ Hr@dad.co.th หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและน่าสนใจ บริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับถึงท่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารสมัครงาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ ที่อยู่ตามข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร.021422240-2 โทรสาร 021438889

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments