กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น –  พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อ”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12382/ หรือ


พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน แต่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐาน

  1. เอกสารการชำระเงิน และ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 21 มกราคม 2557

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center หมายเลข 0-2244-5660 หรือ 0-2244-5662 หรือ 0-2224-5663 ในวันและเวลาราชการ

สำหรับ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยิน ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อที่จะได้จัเตรียมแบบทดสอบ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบอื่นๆ ให้ต่อไป


**ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ม.ค. 2557

 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่!!
พิมพ์ใบสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments