กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -15 ม.ค. 2557  เปลี่ยนสถานที่รับสมัคร


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -15 ม.ค. 2557  เปลี่ยนสถานที่รับสมัคร”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12377/ หรือ
ตำแหน่ง: เปลี่ยนสถานที่รับสมัคร
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,200-14,630
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 15 ม.ค. 2557

**ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ระหว่างัวนที่ 23 ธันวาคม 2556 – 16 มกราคม 2557 โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นั้น

กรมที่ดินพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมของประชาชนบริเวณศูนย์ราชการเแลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครในช่วงเวลาการรับสมัครช่างวันที่ 6-15 มกราคม 2557 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2557 จากสถานที่เดิมไปดำเนินการรับสมัครสอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่องกำหนดวันรับสมัครและแผนดำเนินการในการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นทบุรี

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments