กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -14 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -14 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12369/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 14 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
4. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
5. เก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
6. ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ
– ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (50 คะแนน)

– สมรรถนะ
– ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดเรียงลำดับกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ จะเรียงลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) หมู่ที่ 7 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.045916659

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ม.ค. 2557
สอบวันที่: 17 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 18 ม.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments