ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12343/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบงานสินเชื่อของธนาคาร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

 

จำนวนอัตรา        60 อัตรา

 

กำหนดการรับสมัคร          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments