กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12340/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ราชบุรี,สมุทรสาคร,นครนายก,สระบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,นครปฐม,นครสวรรค์,ลพบุรี,บุรีรัมย์,กาญจนบุรี,นครศรีธรรมราช,อุบลราชธานี,ปราจีนบุรี,อุุตรดิตถ์,ประจวบ,ลำปาง,สงขลา,เพชรบุรี,สุรินทร์,นนทบุรี,ขอนแก่น,อุดร,ตาก,น่าน,ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 12 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก

คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา-ทางตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดบรรจุ 80 อัตรา ในคุณวุฒิ ระดับปริญญา-สาขา ทางตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก)

  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

  • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  • ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป้นทหารกองประจำการ)
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เฉพาะบุคคลชาย เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22-29 ปี / เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี / สูง 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
  • เฉพาะบุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • คุณสมบัติทั่วไปทั้ง ชาย/หญิง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กำหนดการจำหน่ายคำแนะนำการรับสมัครสอบ

  • จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 – 7 ม.ค. 57 ณ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ราคาชุดละ 150 บาท
  • รับสมัครสอบ(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 12 ม.ค. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 26 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 03 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments