ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12338/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการใน 1 พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน  ชั้นที่ 1 ใน  30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชารต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย. 57)
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารราบ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 15 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 21 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments