กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -2 มี.ค. 2557  นักเรียนนายสิบแผนที่


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -2 มี.ค. 2557  นักเรียนนายสิบแผนที่"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12337/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบแผนที่
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.          
4 สอบพลศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.             
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2557 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแผนที่ทหาร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56 – 17 ก.พ. 57 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56  – 28 ก.พ. 57 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 56 ถึง 14 ก.พ. 57  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 17 ก.พ. – วันที่ 2 มี.ค. 57 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 09 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 14 มี.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments