งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12327/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,สังคมศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 3. นิติกร ปริญญาตรีขึ้นไปในด้านกฎหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ชุด
 5. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่นอตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็มมุมซองว่า "สมัครงาน" และ สพพ.จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สมัครทางอีเมล์ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ PDF มาทางอีเมล์ HR@neda.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-617-7676 ต่อ 502

DownLoad ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments