มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 1. -10 ม.ค. 2557  , ครูปฏิบัติการ,, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 1. -10 ม.ค. 2557  , ครูปฏิบัติการ,, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12302/ หรือ
ตำแหน่ง: , ครูปฏิบัติการ,, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,690
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1. – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิตหรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ สาขาวิชาศิลปะกรรมการแสดง
3.2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
3.3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านนาฎศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูปฏิบัติการ) 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
วิธีการประเมิน : 1. โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน 2. โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments