ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12230/ หรือ
ตำแหน่ง: Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อในส่วนของ Prescreening module ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อ ให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ใน checklist

4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน เช่น Financial Statements, Finance Recasting, Finance Forecasting,

Financial Ratio และรายงานการตรวจสอบประวัติทางการเงิน( NCB) เป็นต้น

5. ประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติใน SME Loan Factory และสำนักงานธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

6. ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • มีความเข้าใจในระเบียบ นโยบายสินเชื่อ และอำนาจอนุมัติเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

 • มีความรอบรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

 

การคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                 การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments