งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12229/ หรือ
ตำแหน่ง: Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการอนุมัติเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจรับเอกสารข้อมูลลูกค้าจากระบบงานที่สำนักงานธุรกิจ สแกนส่งเข้ามาในระบบงาน

3. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเอกสารตาม Checklist รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

งานด้านนิติกรรมสัญญา/จำนอง งานตั้งวงเงิน เป็นต้น

4. ประสานงานกับสำนักงานธุรกิจ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตาม Checklist

5. บันทึกข้อมูลลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลสรุปผลการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น

6. รวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้อง/เอกสารเพิ่มเติม และนำส่งให้กับทีม Credit Analysis เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อ

7. สอบทานข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น ระบบหลักประกัน และ Profile Direct เป็นต้น

8. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

                 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                 การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 

 •    Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 •  

 • Firefox
 • Chrome

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments