ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12225/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเป็นเวลา 22 เดือน

เมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ไปรษณีย์  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ใบสมัครออน์ไลน์     

*หมายเหตุ : สำหรับบุคลที่สนใจสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail : pesd8@igpthai.org

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ 

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  โทร. 0-2141-9017-8
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร 0-2356-999 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2557
สอบวันที่: 8-9 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 17 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ก.พ.ร. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments