กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร (16 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2557)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมการค้าต่างประเทศ” เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

【★】
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร

อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา

3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง

4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments