อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรสิ่งแวดล้อม,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล (16 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)


ฝากประชาสัมพันธ์

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรสิ่งแวดล้อม,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


*อัตราเงินเดือนยังไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบจ.นครศรีธรรมราช :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ อบจ.นครศรีธรรมราช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments